האם החרמת מכרז עלולה להוביל להרשעה פלילית

האם החרמת מכרז עלולה להוביל להרשעה פלילית? פס"ד חדש מבהיר את הסוגיה. בית המשפט העליון קבע שקבלנים אשר החליטו שלא לגשת למכרז יורשעו בעבירות על חוק התחרות הכלכלית, התשמ"ח –…

להמשך קריאההאם החרמת מכרז עלולה להוביל להרשעה פלילית