הנחיות חדשות (ומורכבות) לגבי השתתפות מלכרי”ם במכרזים

עדכון ראשוני מיום 11.9.22: הנחיות רשות המיסים תוקנו בסיכום בין נציגי מנהיגות אזרחית - ארגון הגג של המגזר השלישי לבין רשות המיסים, הוסכם כדלקמן: 1 .מלכ"ר המעוניין לגשת למכרזי מדינה…

להמשך קריאההנחיות חדשות (ומורכבות) לגבי השתתפות מלכרי”ם במכרזים