כיצד מחליטים האם לגשת למכרז?

מכרזים ממשלתיים ועירוניים מהווים מקור משמעותי למימון פעילותן של עמותות וחל"צ, במיוחד בתחומים החברתיים. משרדי הממשלה, הרשויות המקומיות, חברות ממשלתיות, קופות החולים והמוסדות להשכלה גבוהה – כולם מחוייבים לפי חוק…

להמשך קריאהכיצד מחליטים האם לגשת למכרז?

האם החרמת מכרז עלולה להוביל להרשעה פלילית

האם החרמת מכרז עלולה להוביל להרשעה פלילית? פס"ד חדש מבהיר את הסוגיה. בית המשפט העליון קבע שקבלנים אשר החליטו שלא לגשת למכרז יורשעו בעבירות על חוק התחרות הכלכלית, התשמ"ח –…

להמשך קריאההאם החרמת מכרז עלולה להוביל להרשעה פלילית