שנת 2023 מתחילה ברגל שמאל לגופים הנתמכים בתחום התרבות
תקצוב גופי תרבות 2023

שנת 2023 תהיה שנה בעייתית לגופים הנתמכים מתקציב המדינה, כיוון שהיא מתחילה ללא תקציב מדינה מאושר במצב המכונה “תקציב המשכי”.

במצב של תקציב המשכי, משרדי הממשלה רשאים  להוציא מדי חודש 1/12 מסכום התקציב בשנה קודמת, לפי סדר עדיפות קבוע: קודם כל לקיום התחייבויות קיימות, כמו שכר עבודה, הסכמים לספקים  ותשלומים מכוח חוק. ביתרה ניתן להשתמש רק להפעלת שירותים חיוניים ופעולות שנכללו בחוק התקציב הקודם. כל פעולה של משרדי הממשלה כפופה להחלטות “וועדת החריגים” של החשב הכללי, אשר מאשרת למשרדי הממשלה להוציא את תקציביהם.

מצב זה ימשך  עמוק לתוך החצי השני של שנת 2023. לפי החוק, מיום כינונה, יש לממשלה 145 יום להעביר את חוק התקציב. כלומר, מדובר על כחצי שנה בתקציב המשכי. על ההשלכות של עבודת הממשלה  בתקציב המשכי ניתן לראות במדור הפרסומים באתר שלי.  מאוד בקצרה, לא תאושר תמיכה לפי אישור תקציב המדינה, וישולמו מקדמות בלבד (עד 70%).

לגופי התרבות  הנתמכים מתקציב משרד התרבות והספורט צפויה שנה אף מורכבת יותר, כיוון שאמורים לחול שינויים מהותיים בחלוקת התמיכות: נתוני שנת 2022 משתכפלים לשנת 2023 בשיטת “העתק והדבק”

מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד התרבות והספורט במוסדות תרבות בשנת 2023 משכפלים את התמיכה שקיבלו גופי התרבות בשנת 2022 גם לשנת 2023:  שיעור התמיכה בשנת 2023 למוסד תרבות  מתוך התקנה התקציבית (סך הסכום העומד לחלוקה  לכלל הגופים באותו תחום) פחות הסכום שיוקצה לגופים חדשים – יהיה זהה לשיעור התמיכה שאושר לו בשנת 2022 באותה תקנה תקציבית.

לדוגמה להמחשה: בשנת 2022 התמיכה בתחום התיאטרון היתה  100 ₪; חלקו של תיאטרון א’ בתקנת התמיכה בתיאטרון (לפי חישוב אמות המידה במבחן התמיכה) היה 10%  – אזי תיאטרון א’ קיבל 10 ₪ תמיכה בשנת 2022.

בשנת 2023, שיעור התמיכה של תיאטרון א’ מתקנת התמיכה בתחום התיאטרון מועתק ומודבק כך שימשיך להיות 10% מהסכום בתקנה התקציבית. הסכום בתקנה התקציבית יכלול את הסכום שהוקצה לתחום התיאטרון בתקציב המדינה ופחות הסכום שיקבלו מוסדות חדשים. כלומר, אם בתקציב המדינה נקבע שיהיו 120 ₪ לתחום התיאטרון,  ובתקנה ישנם גופים חדשים אשר זכאים לתמיכה של 10 ₪, אזי סכום המוקצה לגופים הקיימים בתקנה התקציבית הוא 110. במקרה כזה, יקבל תיאטרון א’ – 11 ₪.

כלומר, לא משנה מה יהיה סכום התמיכה הכולל לאותו תחום בשנת 2023, הגופים הנתמכים יקבלו את אותו חלק  מכלל התקציב (פחות ההקצבה לגופים החדשים).  למעשה, מודל התמיכות, אשר מחלק את התמיכה בכל תחום לפי אמות המידה שנקבעו במבחן התמיכה, מועתק משנת 2022 לשנת 2023.

כל זה, בתנאי שגופי התרבות הקיימים יעמדו בתנאים הנדרשים לפי מבחן התמיכה גם בשנת 2023.

לגבי מוסדות חדשים (מוסדות שלא קיבלו תמיכה בשנת 2021 באותו תחום אליו הם מגישים):

מוסד שעומד בתנאי הסף של מבחן התמיכה, יקבל תמיכה בשיעור 25% מההוצאות שלו בשנת 2021, על הפעילות באותו תחום. למשל: אם תיאטרון מחליט לקיים אירועי ספרות, וזו הפעם הראשונה שבה מאושרת לו תמיכה באירועי ספרות (גם אם הוא נתמך קודם בתחום התיאטרון), הוא יוכל לקבל עד 25% מהוצאותיו על אירועי הספרות בלבד (והוא ייתמך כמוסד קיים בתחום התיאטרון). בדיקת העמידה בתנאי הסף  של מוסד חדש תהיה לפי נתוני שנת 2021.

לא כל התחומים יעבדו בשנת 2023 בשיטת העתק והדבק. יש רשימת חריגים בתוספת הראשונה והשניה  למבחן התמיכה.

היתרון בשיטה זאת, כך מבטיח משרד התרבות והספורט, הוא שתהיה חלוקה מהירה של תמיכת 2023. כל זה יקרה, כאמור, אחרי שיהיה תקציב מדינה, כך שבכל מקרה חלוקת התמיכות לא תהיה  מהירה  או מוקדמת.

שנת ההערכה לתמיכות 2023 ממשיכה להיות שנת 2019. כיוון שבשנת 2022 חישב מינהל תרבות  את נתוני התמיכה לפי  הפעילות שביצעו הגופים הנתמכים בשנת 2019, כך יהיה גם בשנת 2023.

אז איפה החסרון? שנת 2019 היתה לפני ארבע שנים, ולפני שהקורונה והמגבלות שהוטלו לצורך המלחמה בקורונה, יצרו שינויים גדולים בעבודת גופי  התרבות. נתוני הגופים השתנו באופן מהותי. גופים אשר התקדמו, ביצעו יותר, ביצעו פעילות איכותית יותר – לא יראו שיפור בתמיכת המדינה  לפני שנת 2024. גופים אשר פעילותם ירדה – לא יראו פגיעה בתמיכת המדינה לפני שנת 2024.

תמיכות שנת 2022 חולקו בחיפזון רב, לא בכל התחומים ניתנה לגופים הנתמכים הזדמנות לתקן דיווחים שגויים. כתוצאה מכך, התמיכה חושבה על סמך נתונים חלקיים ושגויים. מי שטעה בדיווחים לשנת 2022, לא תמיד ניתנה לו הזדמנות לתקן  לפני שאושרה התמיכה לשנת 2022. במקרה כזה, הטעות בדיווחים תמשיך להשתכפל לשנת 2023.

מה יקרה בשנת 2024? אם לא יחול שינוי כלשהו במדיניות: שנת ההערכה תהיה 2022. כלומר, התמיכה בשנת 2024 תחולק לפי נתוני שנת 2022.

כל זה הוא חדשות טובות למי שמרוצה מהתמיכה שקיבל בשנת 2022. חדשות פחות טובות לכל השאר.

לגבי מצב התמיכה באגודות הספורט ובמרכזי הספורט – בפוסט הבא.

תודה רבה!

יש לכם הערות או הארות? מוזמנים ומוזמנות לשלוח אליי!

אהבתם את התוכן? אשמח אם תשתפו עם קולגות וחברים!

מוזמנים ליצור איתי קשר בטלפון: 03-5076998 במייל  office@ferber-law.co.il או דרך טופס יצירת הקשר באתר.

האמור לעיל אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי ואינו מהווה  חוות דעת משפטית. המידע הינו מידע חלקי וכללי בלבד, והמסתמך על המידע עושה זאת באחריותו ועל דעת עצמו בלבד

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn