נוהל שר האוצר לתמיכות מתקציב המדינה

מהו נוהל שר האוצר לתמיכות מתקציב המדינה במוסדות ציבור ומדוע חשוב להכיר אותו?

הנוהל לתמיכות מתקציב המדינה במוסדות ציבור (להלן – הנוהל) מכונה לעיתים גם “נוהל שר האוצר”, הוא הנוהל שקובע כללים סטנדרטיים לחלוקת התמיכה הממשלתית, אשר חלים על כל משרדי הממשלה.

מטרת  הנוהל היא ליצור סטנדרטיזציה של כללי חלוקת התמיכות וליצור כללים אחידים לעבודת ועדת התמיכות, לקבלת החלטות ולביקורת. כדי שלא כל משרד יקבע נהלי עבודה לעצמו בתחום התמיכות, ואולי גם יקל על הגופים שהוא חפץ ביקרם (ופסיקת בג”צ בנושאי תמיכות מלאה דוגמאות כאלה). 

מטרת הנוהל היא גם להקל על הגופים הנתמכים,  למשל, בקביעת מועד אחיד לפרסום הקולות הקוראים להגשת בקשות תמיכה, קביעת מועדים להשלמת מסמכים, תנאים לתשלום מקדמות  וקציבת מועדים לוועדות התמיכה לקבלת החלטות. למרבה הצער, פעמים רבות המשרדים התומכים אינם עומדים במגבלות שקבע הנוהל. היכרות עם הנוהל תאפשר לכם לעמוד בדרישות המשרד התומך ולוודא שהדרישות שלו הן חוקיות.

מהצד השני, הנוהל קובע כללים להתנהלות של גופים נתמכים שנועדו לשמור על כספי ציבור ולשמור על התנהלות שקופה ותקינה. המטרה היא להכווין את הגופים הנתמכים לפעילות יעילה ועל בסיס כלכלי – לטובתם הם ולטובת השמירה על כספי ציבור. הנוהל מגבש מודל של  התנהלות כספית  אחידה, שמבוססת על תפיסה מקצועית של התנהלות תקינה וחסכונית של מוסד ציבור נתמך.

היכרות עם הנוהל תאפשר לכם לפעול בהתאם לדרישות. לפני אישור בקשת התמיכה,  יבחן רו”ח מטעם החשב הכללי את עמידת מבקשי התמיכה בהוראות נוהל שר האוצר. נושאים אלו ייבדקו גם במהלך ביקורת עומק.

דרישות עיקריות בנוהל

כיוון שהנוהל ארוך מאוד, וכולל הוראות רבות ומורכבות (וגם די משעמם), לא אסקור את כולו, אלא מספר סעיפים אשר רלוונטיים במיוחד לפעילות הכספית של גופים נתמכים. פירוט מלא יותר לגבי הסעיפים החשובים והמרכזיים יופיע בפוסטים נפרדים. מוצע לבדוק מדי פעם במדור הפרסומים באתר שלי.

גוף נתמך חייב להביא לפחות 10% ממקורות עצמיים, אלא אם נקבע שיעור גבוה יותר במבחן התמיכה (בחלק גדול ממבחני התמיכה יש לאחוז גבוה יותר של מקורות עצמיים).

מקורות עצמיים הם מקורות כספיים של הגוף שאינם תמיכות או הקצבות מתקציב המדינה, מתקציב תאגיד שהוקם לפי חוק או מתקציב רשות מקומית, ושאינם במסגרת של רכישת שירותים ואינם הלוואות. כלומר, מקורות עצמיים אינם יכולים להגיע מתמיכה ציבורית (אבל יכולים להגיע מאספקת שירותים לגוף ציבורי)  ואינם יכולים להגיע מהלוואות. 

ככלל, צריך להציג מקורות כספיים במזומן. אולם ניתן להכיר בהכנסות בשווה כסף או בשווי עבודת מתנדבים, אם האפשרות מופיעה במבחני התמיכה, רשומה כדין בדוחות הכספיים, הגוף הנתמך מנהל רישום מסודר של המתנדבים ושעות עבודתם או ההכנסות בשווי כסף. שווי עבודת מתנדבים לא יעלה על שכר המינימום. 

הוצאות ההנהלה והכלליות של גוף נתמך מוגבלות לטבלה המופיעה בנוהל, החל מ-22%  הנהלה וכלליות לגופים הקטנים וכלה ב-5% לגופים שמחזורם מעל 100 מלש”ח. הוראות של החשב הכללי קובעות את רשימת ההוצאות הנכללות בגדר “הנהלה וכלליות”.  חריגה חד פעמית (אחת לארבע שנים) תביא להטלת קנס על הגוף הנתמך. שתי חריגות בתוך ארבע שנים יביאו לשלילת תמיכה.

חשוב מאוד! ועדת התמיכות רשאית לאשר חריגה מהנהלה וכלליות (בעצמה או בפנייה לוועדה מיוחדת בחשב הכללי) בתנאים מסויימים. במקרה שקיים חשש לחריגה מהמגבלות מומלץ מאוד לפנות לייעוץ משפטי.

הגבלות על שכר מנהלים -עלות השכר של ממלא תפקיד ניהולי  לא תעלה בשנת 2024  על  697,032 ₪, אלא אם נקבע שכר נמוך יותר במבחני התמיכה (עד שנת 2024, עלות השכר המרבית היא 630,000 ש”ח). הוראות של החשב הכללי קובעות את רכיבי עלות השכר לצורך יישום סעיף זה.  ההגבלה של שכר בעל תפקיד ניהולי חלה על גוף נתמך, שסך כל התמיכה הציבורית בו (ממשלה ורשויות מקומיות) עולה על 25% ממחזור  ההכנסות או פחותה מ-5 מלש”ח לשנה (הנמוך מביניהם). במקרה של חריגה, ועדת התמיכות רשאית להטיל קנס עד פי 5 מגובה החריגה (ועד לגובה התמיכה).

החשב הכללי רשאי לאשר חריגה מההגבלות על שכר מנהלים. בד”כ, אישור כזה ניתן בד”כ כאשר המנהל מבצע גם תפקיד מקצועי. במקרה כזה, תפוצל עלות השכר בין התפקיד הניהולי (אשר קיימת לגביו מגבלת שכר) לבין תפקיד מקצועי (שאין לגביו מגבלת שכר). גם במקרה זה מומלץ לפנות לייעוץ משפטי אם קיים חשש מחריגה משכר מנהלים. 

איסור על העברות כספים – תמיכה ניתנת לפעילות שהגוף הנתמך מקיים בעצמו. לא ניתן להעביר את כספי התמיכה לגוף אחר אלא במקרים המותרים בנוהל:

א. אפשר להעביר את כספי התמיכה כתשלום לספקים עבור רכישת שירותים, שנדרשים בשל אופי טכני או מיומנות מקצועית. לא ניתן לרכוש את כל הפעילות הנתמכת מגורם אחר.

ב. תשלום למלכ”ר אחר, שיש איתו הסכם לשיתוף פעולה לביצוע הפעילות הנתמכת, ובתנאי שאותו מלכ”ר לא הגיש בקשת תמיכה עבור אותה פעילות ויש לו אישור ניהול תקין.

ג. גוף נתמך לא יעביר כספים ללא תמורה או ייתן הלוואות אלא במקרים המותרים בנוהל בלבד.  פירוט המקרים המותרים הינו מורכב, ומוצע להיעזר בייעוץ משפטי במקרים כאלה. הגבלה זו חלה  על גופים נתמכים ששיעור התמיכה הציבורית (ממשלה ורשויות מקומיות) הוא פחות מ-25%.

על הוראות נוספות בנוהל – ארחיב בפוסטים הבאים.

משרדי עוסק בכל הנושאים הנוגעים לקבלת סיוע  מהמדינה למגזר הפרטי –  למגזר השלישי (עמותות, חברות לתועלת הציבור ומלכ”רים אחרים) ותמריצים למגזר העסקי (מפעלי תעשייה, סטארט-אפ, חברות היי-טק ומפעלים קטנים). 

עבודה נכונה, היכרות עם הדרישות הבירוקרטיות והמקצועיות תסייע לכם להיכנס למעגל הגופים הנתמכים ללא תקלות.

היכרות משרדנו עם המסלולים השונים ועם הדרישות הבירוקרטיות מאפשרת למקסם את אפשרויות הסיוע, לעמוד בתנאי הסף, למלא את הטפסים הנכונים ולהתמודד עם ביקורות עומק ודחיית בקשות. 

תודה רבה!

יש לכם הערות או הארות? מוזמנים ומוזמנות לשלוח אליי!

אהבתם את התוכן? אשמח אם תשתפו עם קולגות וחברים!

מוזמנים ליצור איתי קשר בטלפון: 03-5076998 במייל  office@ferber-law.co.il או דרך טופס יצירת הקשר באתר.

האמור לעיל אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי ואינו מהווה  חוות דעת משפטית. המידע בניוזלטר הינו מידע חלקי וכללי בלבד, והמסתמך על המידע עושה זאת באחריותו ועל דעת עצמו בלבד

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn