השפעת התפזרות הכנסת על  עמותות ומלכ”רים המקבלים מימון ממשרדי הממשלה

דיווחי החדשות שעקבו אחרי המשבר הפוליטי, כיסו את מגוון ההשלכות שיש להתפזרות הכנסת על המשק הישראלי ועל הכלכלה הישראלית. בנוסף להשלכות על המשק בכללותו, להתפזרות הכנסת ולחוסר היכולת להעביר את תקציב המדינה, יש השלכות מיידיות וישירות על  עמותות ומלכ”רים המקבלים כספים ממשרדי הממשלה.

כידוע, שנת 2023 תיפתח ללא תקציב מדינה מאושר. במקרה כזה, משרדי ממשלה פועלים מכוח “תקציב המשכי”:  התקציב ההמשכי הוא למעשה התקציב שאושר בשנת 2022 (מה שמכונה “בסיס התקציב”, ללא תוספות תקציביות שהתקבלו במהלך שנת 2022).

במצב של תקציב המשכי, משרדי הממשלה רשאים  להוציא מדי חודש 1/12 מתקציבם ההמשכי, לפי סדר עדיפות שנקבע בחוק יסוד: משק המדינה: קודם כל לקיום התחייבויות קיימות, כמו שכר עבודה, הסכמים לספקים  ותשלומים מכוח חוק. ביתרה ניתן להשתמש רק להפעלת שירותים חיוניים ופעולות שנכללו בחוק התקציב הקודם. כלומר, יצירת התחייבויות חדשות אפשרית רק להפעלת שירותים חיוניים ולביצוע פעילות שתוקצבה בתקציב הקודם. כל פעולה של משרדי הממשלה כפופה להחלטות “וועדת החריגים” של החשב הכללי, אשר מאשרת למשרדי הממשלה כנסת  להוציא את תקציביהם.

מצב זה עלול להימשך עמוק לתוך החצי השני של שנת 2023. לפי החוק, מיום כינונה, יש לממשלה 145 יום להעביר את חוק התקציב. כלומר, גם בתרחישים האופטימיים ביותר, מדובר על חצי שנה בתקציב המשכי.

מה המשמעות של עבודה בתקציב המשכי לעמותות ומלכ”רים המקבלים מימון ממשרדי הממשלה בשנת 2023?

גופים המקבלים תמיכה מתקציב המדינה:

  1. לפי כללים שקבע החשב הכללי, משרדי הממשלה יוכלו להוציא קולות קוראים לתמיכה הנכללת בתקציב ההמשכי. כלומר, הקולות הקוראים לתמיכות מתקציב שנת 2023 צפויים להיפתח כרגיל בחודש אוקטובר 2022. לא ייפתחו קולות קוראים לתמיכות המיועדות ליישום הסכמים קואליציוניים (כי אלה אינם בבסיס התקציב).
  2. אולם התמיכה לא תאושר עד לאישור תקציב המדינה לשנת 2023. הגופים הנתמכים יקבלו 1/12 מתקציב שנה קודמת כמקדמות מדי חודש או במנות קבועות, בתלות בתזרים המזומנים של המשרד התומך, ועד ל-70% מהתמיכה ששולמה לאותו גוף בשנה קודמת (כל זאת, לעומת עד 40% מקדמות בשנה עם תקציב).
  3. משמעות נוספת היא שהתמיכה תאושר בלוחות זמנים מזורזים לאחר אישור תקציב המדינה. במקרה זה, הגופים יידרשו להציג מסמכים הנדרשים לצורך אישור התמיכה (תקציב מעודכן או דוחות ביצוע או השלמות מסמכים) בלוחות זמנים מזורזים מאוד.

גופים המתקשרים במכרזים או בפטור ממכרז עם המדינה:

  1. במסגרת עבודה בתקציב המשכי, משרדי ממשלה רשאים להמשיך ולשלם התקשרויות קיימות או להאריך התקשרויות שפקעו. כך שמי שזכה במכרז ויש לו הסכם התקשרות תקף, ההתקשרות ממשיכה בהתאם לתנאי ההסכם. מי שההסכם שלו פוקע ב-31.12.2022 – המשרד יכול להאריך את ההתקשרות בהתאם להסכם, אולם יתכן ולא תהיה הארכה לכל התקופה (למשל לשנה שלמה) אלא רק למספר חודשים, כיוון שבד”כ בתנאים כאלה, כדי לחסוך בתקציבים, המשרדים לא מתחייבים לשנה שלמה. ספקים עלולים לגלות כי ההסכמים עימם מוארכים מדי רבעון במקום לשנה שלמה.
  2. הוצאתם של מכרזים חדשים עלולה להתעכב לתקופות ממושכות, והסכמים קיימים יוארכו ככל האפשר. משרדים יוכלו לפרסם מכרזים חדשים (בכפוף לאישור וועדת חריגים), אולם פתיחת ההצעות וההכרזה על הזוכה עלולה להתעכב עד למועד שבו יהיה תקציב מדינה. כלומר, מי שהזדרז והגיש הצעה במכרז, עלול לגלות כי זו תשכב חודשים ארוכים, עד לבדיקת ההצעות. במקרים אלו, מציעים אף יידרשו להאריך את ערבויות ההצעה, כיוון שהמזמינים לא יספיקו לבדוק את ההצעות לפני פקיעת הערבויות. בדיקת הצעות והתקשרויות בתקופת התקציב ההמשכי יהיו רק לשמירה על השוטף ובמצבים חריגים.
  3. כיוון שכל החלטה בתהליך ההתקשרות טעונה את אישור וועדת החריגים כל הליכי העבודה יהיו איטיים מהרגיל.

לובינג ושינויי מדיניות

  1. מי שקיווה לקדם מדיניות חדשה, לקדם חקיקה או חקיקת משנה ייאלץ להמתין. לפי הנחיות היועץ המשפטי לממשלה ופסיקת בג”צ עבודת הממשלה מוגבלת לפעילות שוטפת ולא ניתן לגבש וליישם מדיניות חדשה, לבצע שינויים משמעותיים או לתקן חקיקה (וממילא הכנסת אינה מקדמת חקיקה בתקופה זו).
  2. עם זאת, זה הזמן לקיים שיח עם הדרגים המקצועיים הרלוונטיים, על-מנת לקדם נושאים החשובים לכם, כך שיוצגו בפני השר הנכנס, ייכנסו לדיוני התקציב ויקודמו לאחר כינון הממשלה וקבלת התקציב.
  3. אם אתם נתקלים בסירוב לקיים דיונים מקצועיים בטענה כי מדובר בתקופת בחירות או ממשלת מעבר, או בכל קושי אחר – נשמח לסייע לכם.

משרדי עוסק בכל הנושאים הנוגעים לקבלת סיוע  מהמדינה למגזר הפרטי –  למגזר השלישי (עמותות, חברות לתועלת הציבור ומלכ”רים אחרים) ותמריצים למגזר העסקי (מפעלי תעשייה, סטארט-אפ, חברות היי-טק ומפעלים קטנים).

עבודה נכונה, היכרות עם הדרישות הבירוקרטיות והמקצועיות תסייע לכם להיכנס למעגל הגופים הנתמכים ללא תקלות.

היכרות משרדנו עם המסלולים השונים ועם הדרישות הבירוקרטיות מאפשרת למקסם את אפשרויות הסיוע, לעמוד בתנאי הסף, למלא את הטפסים הנכונים ולהתמודד עם ביקורות עומק ודחיית בקשות.

תודה רבה!

יש לכם הערות או הארות? מוזמנים ומוזמנות לשלוח אליי!

אהבתם את התוכן? אשמח אם תשתפו עם קולגות וחברים!

האמור לעיל אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי ואינו מהווה  חוות דעת משפטית. המידע בניוזלטר הינו מידע חלקי וכללי בלבד, והמסתמך על המידע עושה זאת באחריותו ועל דעת עצמו בלבד.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn