שנת 2023 מתחילה בחוסר ודאות לגופי הספורט הנתמכים
תקצוב גופי ספורט

שנת 2023 מתחילה בחוסר ודאות לגופי הספורט הנתמכים

תקצוב גופי ספורט
גופי ספורט נתמכים

שנת 2023 תהיה שנה בעייתית לגופים הנתמכים מתקציב המדינה, כיוון שהיא מתחילה ללא תקציב מדינה

מאושר במצב המכונה “תקציב המשכי”.

במצב של תקציב המשכי, משרדי הממשלה רשאים להוציא מדי חודש 1/12 מסכום התקציב בשנה קודמת,

לפי סדר עדיפות קבוע: קודם כל לקיום התחייבויות קיימות,

כמו שכר עבודה, הסכמים לספקים ותשלומים מכוח חוק. ביתרה ניתן להשתמש רק להפעלת שירותים

חיוניים ופעולות שנכללו בחוק התקציב הקודם.

מצב זה ימשך עמוק לתוך החצי השני של שנת 2023. לפי החוק, מיום כינונה,

יש לממשלה 145 יום להעביר את חוק התקציב. כלומר,

מדובר על כחצי שנה בתקציב המשכי. על ההשלכות של עבודת הממשלה בתקציב המשכי

ניתן לראות במדור הפרסומים באתר שלי.

מאוד בקצרה, לא תאושר תמיכה לפי אישור תקציב המדינה, וישולמו מקדמות בלבד (עד 70%).

על הקשיים בתחום התרבות פירטתי בפוסט קודם.

לגופי הספורט הנתמכים מתקציב משרד התרבות והספורט צפויה שנה אף מורכבת יותר,

לאור חוסר הוודאות לגבי מנגנון התמיכות שלהם.

השינויים בתמיכות בספורט:

במשך שנים רבות, חילקה המועצה להסדר ההימורים ספורט – הטוטו – כספים רבים לטובת הספורט בישראל:

לקבוצות הספורט, למרכזי הספורט ולמתקני ספורט. במשך שנים רבות שכנע הטוטו את המהמרים להמר תחת הסיסמה

“הטוטו מקדם את הספורט בישראל”.

מאז שנת 2017, מבצעים משרדי התרבות והספורט והאוצר מהלך חקיקתי מורכב,

אשר מטרתו לנתק את התלות של תחום הספורט מרווחי ההימורים.

כך שהטוטו יהיה גוף שמארגן ועורך הימורים על תוצאות של משחקי ותחרויות ספורט בלבד.

התמיכה בתחום הספורט תינתן מאוצר המדינה ותחולק על-ידי משרד התרבות והספורט.

כשלב ביניים וכהוראת שעה, הועברה התמיכה במתקני הספורט והתמיכה באיגודי הספורט והתאחדויות הספורט

למשרד התרבות והספורט.

התמיכה במרכזי הספורט (מכבי, הפועל, עצמה, אליצור וביתר) ובאגודות הספורט שולמה דרך הטוטו, בהוראת מעבר ל-4 שנים,

בכפיפות לנוהל מיוחד שקבע שר האוצר לאגודות הספורט.

תקופת המעבר היתה אמורה להסתיים בסוף שנת 2022. בגלל התפזרות הכנסת וההכרזה על בחירות, הוראת המעבר,

ממשיכה לחול עד תום שלושה חודשים לכהונת הכנסת החדשה. אבל ללא שינוי חקיקה, תפקע הוראת השעה,

והתמיכה במרכזי הספורט ובאגודות הספורט תשולם על-ידי משרד התרבות והספורט, החל משנת 2023.

המעבר לתמיכת המדינה עלול להביא לקשיים משמעותיים לאגודות הספורט, ובמיוחד הקטנות שבהן:

כל קבוצות הספורט ידרשו לעבוד לפי הכללים המקובלים לקבלת תמיכת המדינה, אשר ככלל, הם הרבה יותר מורכבים בהשוואה לאלו של הטוטו.

כך למשל –

  • לצורך קבלת תמיכת המדינה יש צורך בהגשת דוחות כספיים, גם לעמותות אשר פטורות מכך לפי הוראות רשם העמותות.
  • בעוד שבטוטו, רק אגודות גדולות נדרשו להגיש דוחות כספיים.
  • לצורך קבלת תמיכת המדינה, יש צורך להציג אישור ניהול תקין מרשם העמותות בתחילת שנת התמיכה, כדי לקבל מקדמות.
  • גוף שלא יהיה לו אישור ניהול תקין עד יום 31.3 בשנת התמיכה – התמיכה תקוזז באופן יחסי לאיחור. גוף שלא יהיה לו אישור
  • ניהול תקין עד 30.6 בשנת התמיכה- לא יהא זכאי לקבל תמיכה. בטוטו, ניתן היה להגיש אישור ניהול תקין גם בסוף השנה.
  • לצורך קבלת תמיכת המדינה, נדרש גוף למסור דוחות ביצוע ודוחות מקורות ושימושים במהלך השנה. בטוטו,
  • רק גופים שמקבלים סכומים משמעותיים נדרשים להגיש דוחות אלה.

לאחר ארבע שנים שבהן חילק הטוטו את התמיכה לאגודות הספורט, התברר כי חלק ניכר מהן, במיוחד הקטנות והבינוניות,

מתקשות להסתגל להוראות הנוהל המיוחד, וקיים חשש משמעותי שהן לא יצליחו לקבל את התמיכה לפי נהלי המדינה.

כך שהמעבר יהיה כרוך בקשיים רבים עבורן.

משרד התרבות והספורט נתן אפשרות חד פעמית בשנת 2023 לאגודות הספורט,

לבחור את אופן הגשת הבקשה לתמיכה לשנת 2023 כך שאגודות ספורט שבשנת 2022 קיבלו פחות מ-500,000 ₪.

יכולות להגיש את הבקשה באמצעות מערכת הטוטו.

האגודות שקיבלו מעל 500,000 ש”ח נדרשות להגיש את התמיכה למערכת מרכב”ה, כפי שמקובל לגבי גופים אחרים שנתמכים על-ידי המדינה.

אולם, ללא תיקון חקיקה, התמיכה לאגודות הספורט ולמרכזי הספורט בשנת 2023 תינתן לפי נהלי המדינה.

כך שבשלב זה, לא ידוע מה יהיו ההסדרים לחלוקת התמיכה לאגודות הספורט ולמרכזי הספורט בשנת 2023

וגופים אלו נמצאים במצב של חוסר ודאות.

במשרד התרבות והספורט יצטרך להכין במהירות תיקוני חקיקה ולהעביר אותם בכנסת. אני אמשיך לעדכן בקשר לשינויים הצפויים.

משרדי עוסק בכל הנושאים הנוגעים לקבלת סיוע מהמדינה למגזר הפרטי – למגזר השלישי

(עמותות, חברות לתועלת הציבור ומלכ”רים אחרים) ותמריצים למגזר העסקי (מפעלי תעשייה, סטארט-אפ, חברות היי-טק ומפעלים קטנים).

עבודה נכונה, היכרות עם הדרישות הבירוקרטיות והמקצועיות תסייע לכם להיכנס למעגל הגופים הנתמכים ללא תקלות.

היכרות משרדנו עם המסלולים השונים ועם הדרישות הבירוקרטיות מאפשרת למקסם את אפשרויות הסיוע,

לעמוד בתנאי הסף, למלא את הטפסים הנכונים ולהתמודד עם ביקורות עומק ודחיית בקשות.

תודה רבה!

יש לכם הערות או הארות? מוזמנים ומוזמנות לשלוח אליי!

אהבתם את התוכן? אשמח אם תשתפו עם קולגות וחברים!

האמור לעיל אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי ואינו מהווה חוות דעת משפטית. המידע הינו מידע חלקי וכללי בלבד, והמסתמך על המידע עושה זאת באחריותו ועל דעת עצמו בלבד.עבורן

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn