קולות קוראים חדשים לקבלת תמיכה למתקני ספורט

בימים אלה פורסמו הקולות הקוראים הראשונים להקמה ושדרוג מתקני ספורט במסגרת תכנית המתקנים הלאומית (עדכון על חתימתה של תכנית המתקנים הלאומית פורסם בניוזלטר אפריל; ועוד פירוט אפשר למצוא כאן).  התכנית כוללת תמיכה בהקמה, שדרוג, שיפוץ מתקני ספורט ורכישת ציוד לספורט הישגי, תחרותי ועממי, בעלות כוללת של כשלושה מיליארד שקלים, כולל הקצאה משמעותית לחברה הערבית, הדרוזית, הצ’רקסית והבדואית.  

 בהתאם, פורסמו מבחני תמיכה וקולות קוראים למתקנים הבאים (בקישורים המצורפים ניתן למצוא נוסח מלא של מבחני התמיכה, הקולות הקוראים, תיקי המוצר, מסמכים נלווים והנחיות להגשה):

         הקמת היכלי ספורט (לפחות 3,000 מקומות ישיבה) לכדורסל, כדוריד וכדורעף – בדגש על הפריפריה.  התמיכה מיועדת לרשויות מקומיות שאין בתחומן אולם כדורסל או אולם רב ענפי שיש בו מעל 1,500 מקומות ישיבה.  ההיכל שיוקם מיועד לטובת אגודות ספורט מקומיות, אשר לפחות בשלוש מתוך מחמש השנים שקדמו לשנת 2022, לרבות עונת המשחקים האחרונה, שיחקה  היו בליגה הראשונה בכדורסל לפחות (מועד אחרון להגשה הוא 24.7.2022).

         הקמה, שדרוג ושיפוץ מסלולים לספורט מוטורי למוטוקרוס וקארטינג, תוך מתן עדיפויות לרשויות שאין בתחומן מסלולים קיימים (מועד אחרון להגשה 10.7.2022).

        כמו כן, מבטיחה התכנית סכומים לספורט קהילתי, במטרה שבכל רשות מקומית יהיה היצע ומגוון מתאים של מתקנים המיועדים לספורט קהילתי, הפתוחים לכלל הציבור, לרבות אנשים בעלי מוגבלויות. בהתאם, פורסם קול קורא למתקני כושר לקהילה מונגשים הפתוחים לציבור הרחב ללא תשלום  (מועד אחרון להגשה 10.7.2022).

 בנוסף לכך, פורסמה טיוטת מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד התרבות והספורט בגין ביצוע מתקנים בעד ספורט הישגי, אשר מטרתם לקבוע כללים בעד חלוקת התמיכה לטובת הספורט ההישגי, כדי להבטיח מיתקנים וציוד המתאימים לספורטאי ההישג בכל ענפי הספורט המוכרים.  הטיוטה פתוחה להערות הציבור עד 9.6.2022.

 כמו כן, פורסמה טיוטת מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד התרבות והספורט בגין ביצוע מתקנים בעד אליפויות אירופה ועולם, אשר מטרתם לסייע לקיומן של אליפויות עולם ואירופה בארץ, על ידי מתן תמיכה לביצוע מיתקנים לצורך אותן אליפויות, לרבות מיתקן קבוע או זמני לצורך קיום האליפות בלבד. הטיוטה פתוחה להערות הציבור עד 9.6.2022.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn