נוהל שר האוצר לתמיכות מתקציב המדינה – חלק שני
תקצוב מוסדות

הנוהל לתמיכות מתקציב המדינה במוסדות ציבור (להלן – הנוהל) מכונה לעיתים גם “נוהל שר האוצר”, הוא הנוהל שקובע כללים סטנדרטיים לחלוקת התמיכה הממשלתית, אשר חלים על כל משרדי הממשלה.

היכרות עם הנוהל תאפשר לכם לפעול בהתאם לדרישות. לפני אישור בקשת התמיכה,  יבחן רו”ח מטעם החשב הכללי את עמידת מבקשי התמיכה בהוראות נוהל שר האוצר. נושאים אלו ייבדקו גם במהלך ביקורת עומק.

דרישות עיקריות בנוהל

כיוון שהנוהל ארוך מאוד, וכולל הוראות רבות ומורכבות (וגם די משעמם), לא אסקור את כולו, אלא מספר סעיפים אשר רלוונטיים במיוחד לפעילות הכספית של גופים נתמכים. פירוט מלא יותר לגבי הסעיפים החשובים והמרכזיים יופיע בפוסטים נפרדים. מוצע לבדוק מדי פעם במדור הפרסומים באתר שלי.  החלק הראשון עסק בחובה להביא מקורות עצמיים, בהגבלות על הוצאות הנהלה וכלליות ובהגבלות על שכר בכירים.

עודף מצטבר – גוף נתמך לא יכול להחזיק עודף מצטבר  שאינו מיועד מעל 100% מהמחזור (כולל הכנסות בשווה כסף ושווי מתנדבים).   החשב הכללי רשאי לאשר חריגה מהגבלה זו. גם  לרשם העמותות יש כללים לגבי עודף מצטבר בעמותה  ולא ניתן להחזיק נכסים או הון לתקופה ממושכת בלי להשקיעם בקידום מטרות קונקרטיות, או מבלי שיש לעמותה  תכנית עדכנית, מעשית ויעילה לשימוש בכספים אלו לצורך קידום מטרותיה.

גרעון מצטבר – לא ניתן לקבל תמיכה אם קיים גרעון מצטבר בשנה שקדמה לשנת התמיכה שעולה על 50%  מהמחזור (בתנאים מסויימים גם על 30% מהמחזור לעמותה חדשה). ישנם מבחני תמיכה אשר אינם מאפשרים תמיכה גם כאשר קיים גרעון שוטף. במקרים אלו, על הגוף להכין תכנית הבראה שתאושר שעל-ידי וועדת התמיכות לפני שיוכל לקבל את התמיכה. חשוב!  ישנם משרדי ממשלה שיש להם מבחני תמיכה לסיוע לגופים במצוקה. מומלץ להשתמש בהם כדי לקבל סיוע בהוצאות תכנית ההבראה.

אין כפל תמיכות: לא תאושר או תשולם תמיכה למוסד ציבור בעד סוג פעילות שנתמך, שמתוקצב או שנרכש בדרך של רכישת שירותים לפי חוק חובת המכרזים, התשנ”ב-1992 על ידי אותו משרד או על ידי משרד אחר, למעט וועדת העזבונות.  גוף נתמך יכול לקבל תמיכות מכמה משרדי ממשלה אבל לפעילויות שונות. אין מניעה לקבל תמיכה לאותה פעילות מרשויות מקומיות.

חובת הגשת מסמכים:

הגשת בקשה  לקבלת תמיכה נחשבת תקינה אם מצורפים אליה כל המסמכים הדרושים, למעט אישור ניהול תקין. אפשר להשלים אישור ניהול תקין עד סוף מרץ של שנת התמיכה ללא קיזוז או עד סוף  יוני עם קיזוז יחסי של סכום התמיכה.

וועדת התמיכות רשאית לאשר השלמת מסמכים באיחור בתנאי שהאישור ניתן לכלל הגופים. החשב הכללי רשאי גם לאפשר השלמת מסמכים לגוף אחד. במקרה כזה, יש להשלים את הגשת המסמכים במועד שאישרה וועדת התמיכות, אחרת ניתן לקזז את סכום התמיכה באופן יחסי לתקופת האיחור.

משרדי עוסק בכל הנושאים הנוגעים לקבלת סיוע  מהמדינה למגזר הפרטי –  למגזר השלישי (עמותות, חברות לתועלת הציבור ומלכ”רים אחרים) ותמריצים למגזר העסקי (מפעלי תעשייה, סטארט-אפ, חברות היי-טק ומפעלים קטנים).

עבודה נכונה, היכרות עם הדרישות הבירוקרטיות והמקצועיות תסייע לכם להיכנס למעגל הגופים הנתמכים ללא תקלות.

היכרות משרדנו עם המסלולים השונים ועם הדרישות הבירוקרטיות מאפשרת למקסם את אפשרויות הסיוע, לעמוד בתנאי הסף, למלא את הטפסים הנכונים ולהתמודד עם ביקורות עומק ודחיית בקשות.

תודה רבה!

יש לכם הערות או הארות? מוזמנים ומוזמנות לשלוח אליי!

אהבתם את התוכן? אשמח אם תשתפו עם קולגות וחברים!

מוזמנים ליצור איתי קשר בטלפון: 03-5076998 במייל  office@ferber-law.co.il או דרך טופס יצירת הקשר באתר.

אתר המשרד: https://ferber-law.co.il/

האמור לעיל אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי ואינו מהווה  חוות דעת משפטית. המידע בניוזלטר הינו מידע חלקי וכללי בלבד, והמסתמך על המידע עושה זאת באחריותו ועל דעת עצמו בלבד

נוהל שר האוצר

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn