המחוקק עולה להתקפה נגד האלימות במגרשים

ביום 23.5.2022 פורסמה ברשומות (ב”כחול”) הצעת החוק הצעת  חוק איסור אלימות בספורט, תשס”ח-2008 (תיקון מס’ 3 והוראת שעה),  התשפ”ב- 2022. מטרת התיקון הינה לאפשר התמודדות טובה יותר עם אירועים של הפרות סדר ציבורי ואלימות באירועי ספורט ולתת למשטרה כלי אכיפה וטיפול יעילים ואפקטיביים יותר.

השינוי המשמעותי ביותר מבחינת אוהדי הספורט, הוא הארכת התקופה שבה ניתן להרחיק מתפרעים מהמגרשים. סעיף 13 לחוק כיום, מאפשר לשוטר להרחיק צופה שמפריע לסדר הציבורי או מתנהג באופן אלים (או שיש לגביו חשד כזה) ואינו נשמע להוראות השוטר. במקרה כזה, ניתן להוציא לו זימון להתייצבות בפני קצין משטרה, אשר רשאי להרחיקו לתקופה של 30 יום. בית המשפט מוסמך להאריך את התקופה לתקופה נוספת או לבטל את החלטת הקצין. הצעת החוק מציעה להאריך את תקופת ההרחקה על-ידי קצין משטרה ל-60 יום.

כמו כן, מוצע להוסיף את העבירות הבאות מתוך כוונה  להמירן בקנסות מינהליים בעתיד: זריקת חפץ ללא סיכון חיי אדם, איסור ספסרות, איסור כניסה לאירוע ספורט ללא כרטיס והפרת הוראת צו הרחקה או הגבלה.

נושא האלימות בספורט הוא בעיה אשר גופי הספורט ורשויות האכיפה בארץ ובחו”ל מתמודדים איתה באופן קבוע, ובשנתיים האחרונות אף נרשמה עלייה באלימות במגרשים.  הטיפול באלימות הוא תורה שלמה, אשר מורכבת מניהול נכון של אירוע הספורט,  שיתוף פעולה בין איגודי הספורט והאוהדים לטובת יצירת אווירה חיובית במגרשים, טיפול משמעתי בקבוצות, וטיפול משטרתי אפקטיבי במתפרעים.

הצעת החוק מהווה שינוי גישה להתמודדות עם עבירות שכיחות במגרשים, תוך ניסיון להביא להטלת סנקציות מיידיות, אפקטיביות ומרתיעות, לעומת הליכים משפטיים. יחד עם זאת, הצעת החוק עוסקת רק בצד אחד של המשוואה (שיפור האפקטיביות המשטרתית), וככזו – מצריכה מדיניות משלימה בתחומים אחרים.

 

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn